Helsingin Pörssiklubi - Yleistä klubista

Yleistä klubista

Pääkaupungin johtavat liikemiehet perustivat Pörssiklubin vuonna 1910 ja toiminta käynnistyi Pörssitalon valmistuttua vuonna 1912. Helsingin Pörssiklubi on sijainnut keskellä pääkaupunkia Fabianinkadulla jo yli 100 vuoden ajan.

Täällä vaalitaan herrainklubin perinteitä, mutta klubi on samalla vahvasti ankkuroitu nykyaikaan. Alusta lähtien klubin jäsenet ovat voineet seurustella keskenään luottamuksellisessa ilmapiirissä, kokoontua lounaalle, päivälliselle ja juhliin sekä keskustella ja vaihtaa mielipiteitä pörssiin, elinkeinoelämään ja yhteiskuntaan liittyvistä asioista. Perinteet säilyvät mutta toiminta sopeutetaan jatkuvasti tämän päivän vaatimuksiin ja tuleviin haasteisiin.

Klubin toimintaa syvennetään mm. jaostotoiminnan kautta ja laajennetaan eri yhteistyökumppaneiden ja ympäri maailman sijaitsevien veljesklubien avulla. Klubi tiedottaa aktiivisesti ja monipuolisesti toiminnastaan ja pyrkii yhä vuorovaikutteisempaan kommunikointiin jäsenkuntansa kanssa. Klubin ensisijainen viestintäkanava on kotisivut, jotka on jaettu yleisiin ja jäsensivuihin. Lisätietoja klubista ja sen toiminnasta on saatavissa klubin johtajalta Michael Nymanilta.

HELSINGIN PÖRSSIKLUBI ry, FABIANINKATU 14 A, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND, Puh. 010 835 2300, e-mail: info@porssiklubi.fi